Företagsregistrering

Hej! Här kan du registrera ditt företag i KUB. Det finns några saker som kan vara bra att känna till.

  • Om företaget redan finns registrerat i KUB kan du inte registrera det på nytt här.
  • Det är viktigt att organisationsnumret fylls i korrekt (556XXX-XXXX)
  • Ditt företag måste vara knutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, antingen som medlem i Installatörsföretagen eller via hängavtal med Byggnads.
  • Har du frågor, kontakta oss på kontakt@vvsyn.se eller 08-564 854 30.

Fylls i automatiskt. Kontakta yrkesnämnden på kontakt@vvsyn.se om ni önskar ändra region.

Företagsrepresentantens kontaktuppgifter

E-postadressen används för inloggning, så det är viktigt att den är korrekt.Jag godkänner att mina detaljer sparas i systemet

Personuppgifter registrerade i KUB är kopplade till administration av och historik om utbildningsavtal enligt bilaga 2 i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl och kommer inte användas i något annat syfte. Du har alltid rätt att be om utdrag över vad som finns registrerat eller be att bli borttagen från registret.

Du kan inte registera företaget än eftersom
  • Formuläret inte är korrekt ifyllt.
  • De gula fälten är obligatoriska.
  • Du måste ge godkännande att din data sparas i systemet

Företagsregistrering

Tack för din registrering för inloggning till KUB. Vi kommer att hantera er ansökan så fort som möjligt och skicka ut inloggningsuppgifter till den mejladress som fylldes i vid registreringen. Har du frågor om KUB kan du kontakta oss på 08-564 854 30.Gå till vår webbplats